(0)

Svítidla do jídelny a lustry nad jídelní stůl

Dobře zvolená svítidla do jídelny umožňují měnit intenzitu a úhel osvětlení jídelního stolu
a měnit atmosféru místnosti (svítidla pro běžné denní užívání, až po tlumené sváteční osvětlení).


Cíl výběru vhodného osvětlení do jídelny je podobný jako při výběru svítidel do jiných místností. Dobře zvolená svítidla by měla nejen zlepšit a zkrášlit interiér, ale měla by být i praktická s ohledem na konkrétní činnosti, které se v daném interiéru vykonávají.
Tedy nejen krása, ale i praktičnost hrají významnou roli pro umístění jednotlivých světelných zdrojů v interiéru jídelny, zejména osvětlení jídelního stolu.

Jídelna často bývá součástí, či v blízkosti kuchyně
Hygienické prostory často bývají vybaveny lesklými, většinou omyvatelnými povrchy, proto bychom měli při výběru vhodných svítidel nad jídelní stůl myslet i na barevnou jasnost a odrazivost těchto povrchů. Světlejší, více odrazivé barvy zesilují intenzitu světla i vnímanou míru osvětlení, zatímco tmavší a méně odrazivé plochy světlo potlačují. Světelné zdroje do jídelny a jejich intenzita by tedy měly být voleny i s ohledem na barvu a odrazivost povrchů interiéru, neboť mají významný vliv na celkový dojem a distribuci barev v prostoru.
Osvětlení jídelny nemusí vždy vycházet jen ze shora. Pro vybavení jídelny svítidly se oplatí zvolit svítidla poskytující světlo z různých úhlů. Svítidla umožňující měnit intenzitu osvětlení, a tak měnit atmosféru místnosti – od světla pro běžné denní užívání, až po sváteční přítmí. Míra osvětlení je subjektivním pojmem a každý z nás ji vnímá svým vlastním způsobem.

***