(0)

Blog

Barevné sklo u tradičních českých řemeslných lustrů

Publikováno: 21. 1. 2018

Během výroby barvených transparentních skel používaných u tradičních skleněných a křišťálových svítidel se uplatňují především oxidy kovů. Konečný barevný efekt dále ovlivňuje složení základní suroviny (zda je sodná, draselná, či olovnatá aj.) a také způsob tavení – tzv. oxidační s přístupem kyslíku, nebo redukční bez přístupu kyslíku.

Designová lampa z uranového skla "Boží oko"

FOTO Muzeum Pardubice  - umělecká lampa z uranového skla. Dvě zářící pyramidy v řadě za sebou vytvářejí optický efekt "Božího oka"

celý článek ►

Originální český křišťálový lustr a jeho úžasný lesk

Publikováno: 14. 3. 2018

S označením čiré olovnaté křišťálové sklo se automaticky pojí vznešená představa průzračnosti a lesku. Oboje patří k základním vlastnostem skla, jimiž se odlišuje od jiných materiálů. Každý lesk je výsledkem odrazu světelných paprsků. Pokud porovnáme lesk leštěného kovového povrchu a lesk křišťálového skla, je skleněný lesk mnohem složitější a bohatší, neboť jej vytvářejí nejen paprsky světla odraženého od hladkého povrchu, ale i průsvitnost a lom světla, které jsou závislé na složení skla.Tyto úžasné vlastnosti křišťálového skla plně vyniknou až po broušení. Kvalitní dekorativní brus umožní světelnému paprsku odraz nejen z jedné, ale ze stovek hran a plošek. Pokud se světelné paprsky mohou také odrazit od lesklého, či tmavého pozadí za skleněnou plochou, celý optický dojem se tak znásobí díky fyzikálnímu efektu zrcadlení (podobně jako u obyčejného zrcadla).

Štrasový efekt zrcadlení křišťálového skla na lesklém kovovém pozadí

FOTO - Leštěné zlaté či stříbrně pokovené kovové díly lustru do-vytváří úžasný efekt zrcadlení.

celý článek ►

Lustry, lampy a košová svítidla z pískovaného nebo matovaného skla

Publikováno: 8. 1. 2018

Pískování je poměrně oblíbená zušlechťovací technika opracování skleněných povrchů.Tento mechanický proces se provádí za pomoci pneumatického zařízení, jehož hlavními součástmi jsou: zásobník pískovacího média (písku nebo korundu o určité zrnitosti), přívod tlakového vzduchu a pistole s tryskou. Celý proces se odehrává v podtlakové komoře, jenž má zabránit úniku jemných částeček z pískování, a tak ochránit obsluhu před poškozením plic. Pískovaný skleněný povrch je hrubý a matný, proto se pro zvýšení lesku a odstranění prohlubin používá k doleptání kyselina fluorovodíková (HF), která jako jediná dokáže leptat sklo.


FOTO - Ukázka pískovaného skla s hrubším povrchovým zpracováním a ručním brusem

celý článek ►